Tijdelijke bedrijfsvoering

ICT is voor elke dagbladuitgever een cruciale pijler onder het schrijf-, opmaak- en productieproces. Er wordt dan ook regelmatig een beroep gedaan op tijdelijk inzetbare ICT-Consultants.
 
Een van de grootste Nederlandse dagbladen vond z'n beleid op dit gebied te weinig transparant en efficient en verzocht Insinc derhalve het eens onder de loep te nemen. Met als doelstelling het realiseren van een forse kostenreductie.
 
Insinc verbeterde daarvoor het proces voor het aannemen en managen van tijdelijke ict-werknemers, stelde regels op voor contractmanagement en opende met de bestaande leveranciers onderhandelingen over bepaalde voorwaarden en een voordeliger uurtarief. Uiteraard droeg Insinc ook zorg voor de implementatie van deze procesveranderingen.

Dit hele traject duurde 14 weken. Het gevolg was een compleet nieuw leveranciersbeleid met uniforme voorwaarden en daarmee een efficiënter inkoopproces. Financieel resultaat: een kostenbesparing van ongeveer 1 miljoen

 
 

Contactgegevens

telephone
035 5288 110
email
linkedin
 
 

Insinc