Energieke aanpak

Het ICT-beleid is bij grote ondernemingen vaak een bedrijfsaspect dat door de jaren heen gegroeid en gevormd is. Waardoor het vaak minder transparant en slagvaardig is geworden. Dat gold ook voor een grote energieleverancier. Men kampte met een ondoorzichtig inkoopbeleid en wildgroei op het gebied van ICT-leveranciers. 

Een van onze consultants ging voor deze opdrachtgever aan de slag om het beleid grondig te analyseren en reconstrueren. Met name het inkoopproces, het direct daaraan gekoppelde contractmanagement en het leveranciersbeleid werden nadrukkelijk doorgelicht.

Na vier maanden werden de resultaten al zichtbaar: het aantal leveranciers was teruggebracht van 89 naar 8, terwijl het aantal ingehuurde ict-professionals met 15% was verminderd.

 
 

Contactgegevens

telephone
035 5288 110
email
linkedin
 
 

Insinc