Organisatie

Deskundig & ervaren

Onze vaste medewerkers vormen een hecht collectief van professionals die ieder voor zich z’n sporen heeft verdiend in het inkoopvak. Zij weten hoe inkoopprocessen werken en waar en waarom die vaak spaak lopen. Daarnaast zorgen we ervoor dat regelmatig kennis-uitwisseling plaatsvindt. Zo wordt de ervaring van de een de kennis van de ander. Dat heeft nog een ander voordeel: mocht de uitvoerende Insinc-professional onverhoopt uitvallen, dan kunnen we snel een even vakbekwame plaatsvervanger inzetten. Tel die factoren op en het verklaart de titel van dit hoofdstukje.

Doelgericht & betrokken

Doelgericht, omdat we kortweg gezegd, samen met u snel maar nauwkeurig de problemen in kaart brengen en analyseren, daarna de doelstellingen formuleren en vervolgens de beoogde veranderingen initiëren, implementeren en verankeren. Betrokken, omdat we voor het realiseren van de doelstelling een professional inzetten die niet alleen over de vereiste competenties beschikt, maar zich ook met 'hoofd en hart' in uw inkooporganisatie, mensen en processen inleeft.

Transparant & discreet

Onze procurement-professional opereert resultaatgericht en transparant en - omdat hij vaak in aanraking komt met vertrouwelijke zaken - uitermate discreet. Hij initieert en inspireert, stuurt en begeleidt, verandert en verankert. Hij weet op het juiste moment de zaak op scherp te zetten, maar ook op tijd een pas op de plaats te maken. Dat hij stressbestendig is en tijdsdruk weet te pareren met snelle, maar goed doordachte beslissingen, spreekt vanzelf.

Bewust ondernemen

'Groen' inkopen en maatschappelijk verantwoord ondernemen bepalen tegenwoordig voor een substantieel deel bedrijfsstrategieën en daarmee inkoopprocessen. Ook binnen die context zijn vragen als Hoe worden uw producten vervaardigd?, Wie zijn uw toeleveranciers?, 'Waar komen uw grondstoffen vandaan?’ hoogst actueel. De drie P's – Planet, people, profit – spelen een steeds belangrijkere rol, ook bij úw inkoopprocessen.

 
“Wij zorgen ervoor dat u uw diensten en producten optimaal inkoopt.”