Online supermarkt baseert zich op inkoopvoordeel

27 augustus 2015

Vorig jaar verdienden supermarkten slechts 1,5% van hun omzet via internet. Online boodschappenservice Picnic wil daar verandering in brengen. Vanaf september start Picnic met een boodschappenservice die een belangrijke hobbel voor huidige online boodschappenverkoop moet wegnemen: te hoge prijs, door onder meer hoge bezorgkosten. Picnic claimt de laagste prijsgarantie te hebben. Hoe? Onder andere via slimme inkoop.

Overheden ontdekken voordelen prestatie-inkoop

24 juni 2015

Nederland loopt voorop in het veranderen van die praktijk, zegt de Amerikaan Dean Kashiwagi, bedenker van de methodiek Best Value oftewel prestatie-inkoop. Met prestatie-inkoop gaat de aanbestedende partij ervan uit dat niemand de in te kopen oplossing zo goed kan uitwerken als de leverancier.

Prijzenslag op de outsourcingsmarkt

24 juni 2015

Voor inkopers van ICT outsourcingsdiensten moet 2015 een goed jaar worden. Er is een prijzenslag gaande zoals die de afgelopen 15 jaar niet is voorgekomen. Dat constateert het Amerikaanse blad CIO na gesprekken met experts. Er twee oorzaken voor de prijzenslag zoals die nu woedt in de markt.

Innovatiegericht inkopen kan op vele manieren

24 juni 2015

De overheid streeft naar innovatiebudget van ruim 1,5 miljard euro van haar totale inkoop per jaar. Er is dus veel financiële ruimte voor innovatiegericht inkopen. In de praktijk blijken overheden eerder risicomijdend en is de laagste prijs nog vaak het doorslaggevende criterium. Daarnaast wordt de Aanbestedingswet als belemmerend voor innovatie ervaren. Frits van Oostrom, faculteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht, legt uit dat er voldoende mogelijkheden zijn om innovatief in te kopen.

Decision tool voor optimale inkoop van spareparts

14 april 2015

Voor bedrijven in de automotive is het soms goedkoper onderdelen rechtstreeks bij de fabriek te bestellen, soms via een regionale distributeur en soms is het goedkoper om ze elders op te slaan. Om te weten hoe inkoop- en distributievoordeel gerealiseerd kan worden, gaf Care Autoschade opdracht aan de Dinalog Conversion Factory om dit in samenwerking met TU Eindhoven te onderzoeken. Dit leverde een praktische tool op voor bedrijven met meerdere vestigingen en meerdere leveranciers.

AHOLD realiseert forse bezuiniging met inkoop

14 april 2015

Door, zoals een oude slogan van dochteronderneming Albert Heijn, ‘op de kleintjes te letten’, is Ahold niet alleen wereldwijd een succesvolle speler geworden, maar realiseerde het concern in de afgelopen jaren ook maar liefst € 865 miljoen aan besparingen. De focus lag hierbij op de inkoopkosten, hetgeen onverminderd doorgezet wordt voor de komende jaren.

Politiek buiten spel bij inkoop WMO

14 april 2015

De politieke kleur van colleges heeft nauwelijks effect op de wijze van inkoop en de daaraan gekoppelde innovatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Colleges waar lokale partijen deel van uitmaken, durven het verst te gaan met innovatie bij de inkoop en bekostiging voor de Wmo. Dit blijkt uit onderzoek onder 328 gemeenten door Universiteit Twente.

NEVI Contractmanagementdag 2015

18 februari 2015

Vorige week, 12 maart, heeft de NEVI contractmanagement dag plaatsgevonden. Dit congres vond plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Het thema was ‘De relatie maakt de prestatie’. Met een uitgebreid programma werd dit thema van 9.00 uur tot 21.00 uur ingevuld met lezingen, deelsessies en netwerken.
 

Inkopers zijn de nieuwe Paarse Krokodil

18 februari 2015

Ambtenaren bureaucratisch? Dan heeft u vast nog nooit te maken gehad met een inkoper, aldus ondernemer Richard Engelfriet in één van zijn columns. Hij heeft een simpel advies voor bureaucratische inkopers: stop met die onzinnige inkoopvoorwaarden.

Meer dialoog tussen overheid en markt

18 februari 2015

In het nieuwe aanbesteden gaat de overheid meer de dialoog aan met de markt. Waar liggen de kansen? Een rondetafelgesprek met ex-directeur Inkoop Rijk Siep Eilander, hoogleraar Elisabetta Manunza, de Haagse gemeentesecretaris Annet Bertram, Marieke van Putten (Economische Zaken), Tjeerd Roozendaal (gemeente Amsterdam) en twee vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, Arno Seinstra en Harry ter Braak.

Inkopers zien Nederlandse economie flink groeien !

6 februari 2015

De Nederlandse industrie is sterk aan het nieuwe jaar begonnen. Ondernemers kijken optimistisch vooruit nu ze hun orderontvangsten verder zien stijgen. Dat blijkt uit de jongste enquete onder Nederlandse inkoopmanagers door Nevi, de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers.

Inkoop van documentlogistiek vergt kennis van zaken!

20 januari 2015

De sterke digitaliseringstrend maakt inkopen van de onmisbare printers en multifunctionals tot een heikel terrein voor facilitymanagement en inkoop. Op het raakvlak van ICT, bedrijfsprocessen en klantcommunicatie is het moeilijk inschatten wat de toekomst brengt en wat dus een toekomstvaste investering is. Wordt het kosten besparen of voorsprong realiseren?

pagina 2 van 18

Aanmelden nieuwsbrief