Inkoopconsultancy

Verbeter via inkoop uw rendement

Wist u dat van elke euro omzet van het Nederlandse bedrijfsleven gemiddeld 52 cent wordt besteed aan de inkoop van diensten en producten van derden. Dat betekent in feite dat efficiënt inkopen vaak meer rendement genereert dan omzetverhoging. Juist daarom is slim, transparant en vooral doelmatig inkopen van cruciaal belang. Beter inkopen betekent simpelweg een beter rendement.

Quickscan en 0-meting

Insinc beschikt over een bewezen succesformat om uw inkoopprocessen te optimaliseren. De eerste fase – twee dagen - bestaat uit een quick scan. Daarmee lichten we snel maar grondig uw inkoopprocedures, leveranciersbeleid en contractmanagement door. Dat resulteert in een bondig, helder advies over eventuele besparingsmogelijkheden.

Geeft de quick scan aanleiding tot verdere actie dan starten we een 0-meting. Tijdens deze inventarisatiefase analyseren we minutieus alle inkoopsegmenten, contracten en procesefficiency. Daarbij benchmarken we uiteraard ook de leveranciersmarkt, zonder daarbij het belang van goede, vaak langdurige leveranciersrelaties uit het oog te verliezen. De uitkomst van deze 0-meting vertalen we voor u in een voorstel tot een bijgesteld, ander of wellicht zelfs nieuw inkoopbeleid.

Ook assurantiën zijn inkoop

Elk bedrijf, iedere organisatie heeft een dik pakket verzekeringen lopen. De normale bedrijfsmatige verzekeringen uiteraard, maar ook vaak arbeidgerelateerde verzekeringen. De dekkingen en de daaraan gekoppelde premies vallen in feite ook onder inkoop. Helaas zijn de bijbehorende polissen en de daaraan gekoppelde premies vaak weinig doorzichtig. Want weet u zeker dat de beoogde risico’s volledig zijn afgedekt, de gestelde voorwaarden nog steeds actueel zijn of dat de premies niet (veel) te hoog uitvallen? Wij weten uit ervaring dat voor vrijwel elk verzekeringspakket een beter, kostenreducerend alternatief bestaat. Insinc zet via een haarscherp onderzoek (intake, analyse, benchmarkonderzoek en rapportage) die alternatieven graag voor u op een rij.

Via implementatie naar inkoopoptimalisatie Is het nieuwe inkoop- en/of assurantiebeleid gedefinieerd, dan volgt het implementatietraject. In sommige organisaties kan dat vrij snel en soepel, bij andere heeft dat meer voeten in de aarde. Hoe dan ook, onze consultants implementeren de verbeterpunten volgens een doordacht, op uw inkooporganisatie afgestemd stappenplan.

 

Consultancy kort

  • Een helder inkoopadvies voor een beter rendement
  • Succesformat voor inkoopoptimalisatie
  • Oog voor bestaande leveranciersrelaties
  • Quick scan voor snelle, heldere analyse
  • Eventueel vervolgtraject op basis van 0-meting
  • Overzichtelijk Implementatie van verbeterpunten
  • Assurantiescan voor betere assurantie-inkoop
“Wij zorgen ervoor dat u uw diensten en producten optimaal inkoopt.”