AANBESTEDINGSDESK

Jaarlijks koopt de overheid voor ongeveer 57 miljard euro in. Boven bepaalde financiële drempelwaardes verloopt een substantieel deel daarvan via Europese aanbesteding. Daarmee is overheid een belangrijke opdrachtgever voor het bedrijfsleven.

Insinc kent het aanbestedingstraject als geen ander
De Europese aanbestedingswetten en -richtlijnen zijn om twee redenen in het leven geroepen: voor de aanbestedende overheden om de beste contractpartner te vinden met het beste product/dienst tegen de beste prijs. Voor de inschrijvende ondernemers om een eerlijke, gelijke kans te hebben op de opdracht. Dat is echter het ideale plaatje. Het plaatje dat in de praktijk helaas voor beide kanten in het aanbestedingsproces – aanbestedende dienst en inschrijvende bedrijven - vaak niet zo ideaal blijkt te zijn. Het aanbestedingstraject, zo wijst de praktijk uit, is voor beide partijen vaak een weg vol hobbels en kuilen. Gelukkig kent Insinc dat traject als geen ander.

Bent u aanbestedende dienst?
Als centrale of decentrale overheid heeft u vermoedelijk eerder te maken gehad met (Europese) aanbestedingen. Dan weet u ook dat u voor een evenwichtige aanbestedings-procedure heel wat vragen moet beantwoorden. Vragen waarop het antwoord vaak niet meteen voor de hand ligt en van aanbesteding tot aanbesteding kan verschillen. Welke selectie- en gunningscriteria u moet hanteren bijvoorbeeld, of hoe u de niet-geselecteerde inschrijvers daarvan goed beargumenteerd op de hoogte brengt.

Of stel, u wilt een dienst uitbesteden die net boven de drempelwaarde ligt. Maar zonder bepaalde activiteiten zou dezelfde dienst onder de waardedrempel uitkomen en niet te worden aanbesteed. Wie kan u daar uitsluitsel over geven? Of u valt onder een grote overheiddienst met een eigen juridische afdeling, maar die net even overbelast is. Wie loopt voor u dan nog eens door het aanbestedingsdocument heen?

Bent u inschrijvende partij?
Ook dan liggen vele vragen op uw weg, zeker als u voor de eerste keer aan een (Europese) aanbesteding deelneemt. Dan is het slim om te weten hoe de procedures verlopen, aan welke voorwaarden en criteria uw bedrijf moet voldoen. Welke eisen bijvoorbeeld gesteld worden aan het inschrijvingsdocument of hoe u bezwaar kunt maken tegen een niet goed beargumenteerde afwijzing.

Verder getuigt het van scherp ondernemersinzicht om vanuit een bepaalde strategie in te schrijven. Hoe maakt u uw aanbod zo sterk mogelijk, hoe motiveert u overtuigend uw deelname. Deelnemen aan een aanbesteding is net als in het normale zakenleven een slag met de concurrentie. En net zoals u daarbij uw sterkste wapens in de strijd gooit, zo moet u dat bij een inschrijving ook doen. Waarbij een goed advies goud waard kan zijn.

Kortom, zit u met een aanbestedingsvraag? Gewoon Insinc even bellen.

 
“Wij zorgen ervoor dat u uw diensten en producten optimaal inkoopt.”